Medborgarskap i Antigua och Barbuda Beroende

Medborgarskap i Antigua och Barbuda Beroende

Familjeansökningar kommer att anses innehålla följande familjemedlemmar;

  • En make till huvudsökaren
  • Ett barn till huvudsökaren eller hans eller hennes make som är yngre än 18 år
  • Ett barn till huvudsökande eller till sin make / maka som är minst 18 år och mindre än 28 år och som deltar på heltid på en erkänd institution för högre utbildning och fullt stöd av huvudsökaren
  • Ett barn till huvudsökande eller maka till huvudsökande som är minst 18 år, som är fysiskt eller psykiskt utmanat och som lever med och stöds fullt ut av huvudsökaren
  • Föräldrar eller morföräldrar till huvudsökaren eller hans / hennes make över 58 år som lever med och stöds till fullo av huvudsökaren.

Medborgarskap i Antigua och Barbuda Beroende

I Antigua- och Barbuda Citizenship by Investment-programmet avses med "ett barn" ett biologiskt eller lagligt adopterat barn till huvudsökanden eller makans huvudsökande.

English
English